mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Přestavlky u Čerčan

GPS: 49°52'31.165"N, 14°45'3.209"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21760/2-55Stará Dubá

Zříceniny hradu Dubá nad levým břehem Sázavy u Hvězdonic. Hrad byl postaven v 2.polovině 13.století a první zmínka o něm je z predikátu z roku 1283. Jednalo se o výjimečný stavební počin mezi šlechtickými hrady té doby, rovnající se téměř hradům královského založení.

Za místo pro stavbu hradu byla zvolena ostrožna mezi řekou Sázavou a jejím levobřežním přítokem a roklí. Ostrožna vede paralelně s řekou, od západu jí vymezuje rokle, která ústí kolmo do údolí Dubského potoka, který ostrožnu uzavírá na jižní straně a následně vteče do řeky. Plocha před vlastním hradem na konci ostrohu byla osídlena, ale patrně se nejednalo o klasické předhradí, protože tuto funkci plnil mohutně opevněný latrán Odranec pod hradem u řeky.

Jádro hradu bylo od přístupné severozápadní strany odděleno hlubokým šíjovým příkopem. Za ním se nacházelo malé vstupní nádvoří, které přiléhalo k boku vnitřních částí jádra a přecházelo v parkán, který obíhal zadní část hradu. Zde přestává být situace čitelná, neboť se sem zřítila velká věž a pod svými troskami pohltila střední část jádra. Na jihozápadní straně stála dlouhá dvouprostorová budova, dnes nejlépe dochovaná část hradu. Na východě je zavalena až do úrovně podstřešního patra. Nádvoří na jihovýchodní straně je zcela zavaleno troskami věže. Z trosek na severovýchodní straně vyčnívá patrně část polygonálního presbyteria hradní kaple. Ta zde byla postavena zřejmě okolo roku 1350. V zadní části hradu se nachází nevelké obdélné nádvoří, které bylo obestavěno ze všech stran budovami. Krátce po změně majitele na počátku 15.století byl roku 1404 dobyt a poté se nacházel ve špatném stavu. Následovaly opravy a byla zvyšována jeho obranychopnost.

V roce 1466 ho dobyla vojska oponentů Jiřího z Poděbrad. Z tohoto dobývání se v okolí dochovalo množství pozůstatků obléhacích prací. Především opevnění na ostrohu před hradem a předpokládané postavení těžších palných zbraní na protisvahu přes údolí. Na hradě byla po dobytí vyhozena do povětří hlavní věž, jejíž trosky zasypaly část jádra.

V roce 2020 byla část hradu barbarsky narušena nelegálním amatérským výzkumem, při kterém byla odkopána část terénu a bylo obnaženo jedno okénku patrně suterénního prostoru paláce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika