mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Stříbrná Skalice

GPS: 49°53'46.729"N, 14°50'41.688"EStříbrná Skalice

Zanikající zbytky hradu v okolí kostela sv.Jana Nepomuckého. Hrad byl postaven v průběhu 14.století na výrazném návrší. Prvá zmínka přímo o hradě pochází z let 1402 - 03, ale to již hrad dlouho stál. Na počátku 15.století byl údajně nebráněný hrad dobyt a pobořen Zikmundovým vojskem. Není známo, byl-li poté obnoven. V 16.století a 17.století sloužily zříceniny hradu jako zdroj stavebního materiálu pro městečko. V roce 1730 byl na místě hradního nádvoří postaven dnešní kostel.

Hrad měl obdélné jádro s okrouhlým berfgritem v severovýchodním nároží. Od věže vedly kolmo obvodové hradby. Palác lze předpokládat v západní části.

Smutné je, že hrad v nedávné době poničili místní usedlíci. Ještě nedávno dochovaná část berfgritu byla zavezena odpadem a zabetonována tarasem, podobně dopadl i průběh severní boční hradby. Je nanejvýš politováníhodné, že se lze ještě dnes u některých opovrženíhodných jedinců setkat s podobným projevem agrese vůči památce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika