mapa

Kraj: Pardunbický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Svojanov

GPS: 49°37'38.359"N, 16°24'30.321"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35230/6-3340Svojanov

Hrad z části dochovaný a z části ve zříceninách. Stojí na ostrožně nad Křetínským potokem nad stejnojmenným městečkem. Hrad založil roku 1265 Přemysl Otakar II.

Z původního královského hradu se dochovala okrouhlá vnitřní část. Po většině jeho obvodu vedla silná plášťová hradba. V západní části jádra byl do hradby vevázán obdélný palác. Před ním v ose ostrožny stál volně okrouhlý bergfrit s břitem. Další zástavba jádra není známá, ale vzhledem k postavení bergfritu jí lze předpokládat v jižní a jihozápadní části.

V 70.letech 15.století byl pozdněgoticky přestavěn. Hrad získal progresivní opevnění v podobě obvodové hradby zesílené šesti baštami a vysunutou věží na severozápadě. Vstup vedl nově jednou z bašt, spolu se čtyřmi dalšími, polookrouhlého typu. Ostré jižní nároží obvodové hradby bylo zakončeno trojúhelnou baštou se zaoblenými nárožími. Věž na severozápadě byla téměř celou svou hmotou vysunuta z obvodového opevnění. Pod ní začínal vnější, obloukem vedený příkop, který přetíná přístupovou šíji. Nová rozměrná hospodářská budova v místech staršího jihovýchodního parkánu byla do hradby vevázána.

Při přestavbě v 16.století byl vystavěn nový pohodlný renesanční palác. Protože v té době bylo jádro zřejmě zcela zastavěno, bylo pro něj uvolněno místo široké plášťové hradby před bergfritem. Zalomený palác se přiložil přímo k břitu věže. Roku 1569 hrad vyhořel a poté byl přestavěn na zámek. Utrpěl za třicetileté války a poté i v prusko-rakouských válkách.

V 19.století byl utilitárně využíván a po dalším požáru v roce 1842 došlo k empírovým úpravám.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika