mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn nad Střelou

GPS: 50°2'31.978"N, 13°17'17.972"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45277/4-1549Sychrov

Západně od Rabštejna, severně podél přístupové komunikace, se nachází podlouhlá skalnatá vyvýšenina s pozůstatky středověkého opevnění. To bývá spojováno s v písemných pramenech doloženým hradem Sychrov, který se měl nacházet poblíž Rabštejna.

Východní část lokality se nachází pouhých 60m od západního konce Rabštejnského hradu a pouhých 100m od střepu velké Rabštejnské věže. Celková délka skalnatého hřbetu dosahuje 200m a na západním konci byl částečně odlámán. Skalnatý hřbet lemuje přístupovou komunikaci, kterou se do Rabštejna vstupovalo i ve středověku. Mezi komunikací a hřbetem stojí několik stavení, kvůli kterým byla skoro celá jižní část svahu odlámána. Přirozené skalní průrvy, přecházející ve svahu v malé rokle dělí lokalitu na tři části. Nejblíže Rabštejnu se nachází 65m dlouhá a zhruba 25m široká plocha na jejíž nejvyšší části se dochovala skalní sklípek neznámého stáří, který byl patrně zaklenut, čemuž odpovídá způsob sekání, kdy se směrem vzhůru půdorys sklípku zmenšuje. V horních partiích jsou zřetelné záseky pro zastřešení. Na západní straně plošiny se nachází drobné vyvýšeniny, snad pozůstatek šíjového opevnění. Následuje průrva upravená na příkop a zhruba uprostřed lokality vystupuje menší trojúhelná vyvýšenina. Je tak malá, že stěží mohla být využita pro obranu a zarazí především to, že nebyla odtěžena. Za další průrvou se nachází 60m dlouhá plošina s jednou vyvýšeninou, kterou se ze 3/4 obtáčí sníženina, která vypadá jako příkop a na jeho vnější straně ještě na východní a jižní straně probíhá valovitý útvar. Plocha je však poničena drobným lomem na kámen a není jasné, zda se skutečně jednalo o opevnění.

Jednoznačně nejvýraznějším pozůstatkem opevnění je mohutná věž, která stojí v jihovýchodním svahu první části. Dříve byla považována za hradní bergfrit, což nezvratně popřel výsledek dendrochronologického průzkumu dřev v původním uložení. Ty tuto věž datují až na počátek 16.století, což koresponduje i s podobou střílny a vnitřního uspořádání věže. Jediná dochovaná střílna míří do předpolí Rabštejnské Dolní brány. Že je věž součástí městského opevnění lze vyvodit i z její polohy na svahu a z výběhu hradební zdi, která od ní směřovala k předbraní Horní Rabštejnské brány.

Otázkou zůstává, zda celá lokalita vznikla původně jako hrad a poté byla využita jako předsunuté městské opevnění, nebo zda se jedná od počátku o stavbu ke kontrole přístupu k městu. Hrad Sychrov by pak musel být hledán jinde, například na dosud nedostatečně poznaném středověkém opevnění u obce Kotaneč, které se nachází pouhé 2km daleko.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika