mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Medový Újezd

GPS: 49°43'51.905"N, 13°43'32.238"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32430/4-2458Vimberk

Zhruba 2,5km západně od Strašic se nad mlýnem Mělmatěj nacházejí terénní pozůstatky po vrcholně středověkém hradu neznámého jména. V současné době se fortifikaci říká Vimberk, nebo Melmatěl. Oba názvy jsou ale novějšího původu.

Archeologickými nálezy je hrad doložen do 13.století a jeho zánik bývá spojován s akcí Karla IV. proti Rožmberkům v roce 1352. Na hradě je doložena požárová vrstva. Některé nálezy byly datovány do doby hradištní, lze předpokládat, že místo bylo v té době osídleno.

Pro stavbu bylo zvoleno skalnaté místo mezi dvěma roklemi nad potokem. Rokle byly upraveny a propojeny do podoby obloukovitě vedeného příkopu. Jižní a jihovýchodní strana nad potokem je ukončena téměř kolmým skalním srázem. Před příkopem paralelně probíhá val, který má uvnitř patrně kamenitý základ z vytěženého příkopu. Zhruba uprostřed čelní strany je val porušen a kameny z něj jsou svaleny do příkopu. Toto místo bývá i v odborné literatuře mylně vykládáno jako místo původního vstupu. Lze se také dočíst, že kameny jsou destrukce brány, která zde stála. Ve skutečnosti jde ale o poměrně rozměrné kameny vytěžené z příkopu. Další porušení vnějšího valu na severovýchodní straně vzniklo kvůli návštěvnickému provozu. Na vnitřní ploše se v západní části nachází obdélný do skály vysekaný objekt, původně podvalí budovy. Ne zcela jasně interpretovatelné jsou četné zahloubeniny v čelní části jádra hradu, spíše se jedná o recentní zásahy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika