mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Vysoký Chlumec

GPS: 49°37'0.993"N, 14°23'31.433"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29502/2-2604Vysoký Chlumec

Dochovaný hrad na vysokém dominantním žulovém kopci ve stejnojmenné obci. Hrad je poprvé připomínaný k roku 1382.

Jádro hradu tvoří dva paláce spojené hradbami. Plocha mezi nimi je nádvořím nepravidelného tvaru. Vlivem terénní konfigurace nejsou paláce stejné. Západní palác má lichoběžníkovitý tvar a je orientován severo-jižním směrem. Zadní dvoutraktový palác je menší. Vnitřní hrad obíhá parkán, do kterého se vstupovalo od západu. Původní vstup z parkánu do jádra se nedochoval, ale je pravděpodobné, že vedl od severu.

Po polovině 15.století byla k jižní straně jádra přihrazena nová část hradu. Nároží vstupní strany zajistila čtverhranná věž propojená silnou zdí s jihozápadním nárožím parkánu. K věži se na východě připojuje podlouhlá budova. Od budovy vybíhá obvodová zeď, která ohrazuje rozměrné předhradí a poté se napojuje k jižnímu průběhu parkánu. Ohrazená plocha měla pravděpodobně převážně hospodářské a provozní funkce. Přistavovalo se i v jádře hradu, kde byly k západnímu paláci přistavěny na nádvoří dva rizality. Přestavba měla za úkol zlepšit obytné a provozní kvality hradu.

Další úpravy se na hradě prováděly ve 2.polovině 16.století a ve 2.polovině 17.století. Hrad značně utrpěl za třicetileté války. V roce 1652 se zřítila část zadního paláce. Do jeho zbylé části pak byla vestavěna kaple. Roku 1678 bylo ke hradu přihrazeno západní předhradí a na místě původního mostu byl vystavěn most nový. Poslední rekonstrukce hradu probíhala v nedávné době.

Je velkou škodou a neštěstím, že hrad není zpřístupněn veřejnosti.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika