mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Líchovy

GPS: 49°40'39.953"N, 14°17'21.864"EZrůbek

Zříceniny tvrze na skalnatém ostrohu nad vtokem Brsiny do Vltavy. Po napuštění Slapské přehradní nádrže se tvrz nalézá na jejím břehu. Stavba byla postavena k zajištění řeky u přívozu, který je poprvé zaznamenán k roku 1352. Samotná tvrz je poprvé připomínána k roku 1400 a zanikla asi v době husitských válek. Zpráva z roku 1580 hovoří o vsi s pustými zdmi.

Tvrz byla ze všech stran, kromě strany severní, zajištěna příkopem. Na severu sráz padal do údolí k vodě. Příkopem vymezená vnitřní plocha dosahovala pouhých 16,5x12,25m. Obvodová zeď vymezila téměř čtvercový areál a vnitřně jej dále dělily slabší zdi. Kromě malého nádvoří uvnitř tvrze stála dvě na sebe kolmá křídla budov a v jihovýchodním nároží stála čtverhranná věžička.

Před tvrzí stál na ostrožně poplužní dvůr, který je částečně archeologicky prozkoumán.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika