mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Albrechtice nad Vltavou

GPS: 49°15'23.112"N, 14°18'33.159"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20538/3-2444Albrechtice nad Vltavou - kostel sv.Petra a Pavla

Na návrší v severovýchodní části obce stojí kostel s unikátním hřbitovem. První písemná zpráva je z let 1344–1350, postaven však byl již ve 3.čtvrtině 12.století.

Kostel je jednolodní románská stavba, ve které se z nejstaršího období dochovala půlkruhová apsida, sdružená okna v patře věže, tribuna sklenutá křížovou klenbou a fresky na klenbě presbyteria (apsidy) znázorňující Poslední soud. V 18.století byl kostel zbarokizován, při této přestavbě byl zaklenut strop lodi valenou klenbou. Další stavební úpravy proběhly v 1.polovině19.století. Došlo k výstavbě Božího hrobu a v roce 1830 bylo na protější straně sakristie postaveno oratorium.

Kostel obklopuje hřbitov, který je zcela unikátní kvůli své ohradní zdi, budované od jara roku 1841. Zeď se skládá ze 108 kapliček s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Když byl celý prostor kapličkami ohražen začaly se další stavět přímo na zdi kostela.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika