mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
katastrální území: Kutná Hora

GPS: 49°56'41.76"N, 15°15'49.311"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33635/2-1043

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 186Kutná Hora - chrám sv.Barbory

Pozdněgotická chrámová stavba katedrálního založení, náleží k vrcholným dílům pozdní gotiky v celoevropském kontextu.

Stavba chrámu započala v roce 1388, vykonávala ji parléřovská huť. Nejprve bylo postaveno polygonálně ukončené presbyterium s věncem kaplí. V roce 1404 byl změněn stavební plán a místo původně plánovaného trojlodí se stavělo pětilodí. Z původně zamýšlené příčné lodi byla zčásti uskutečněna jen severní strana. V letech 1481 - 87 byl zaklenut ochoz chrámu, vystavěno triforium a část opěrného systému založeného mistrem Hanušem.

V následujících letech (1489 - 99) se stavbou pokračoval Matěj Rejsek. Dokončil triforium, zaklenul presbyterium a dostavěl rozvinutý opěrný systém.

V letech 1512 - 43 vedl stavbu Benedikt Rejt. Přebudoval pětilodí ve středních třech lodích na síňový prostor, založil empory. Klenby středních lodí jsou neseny úzkými pilíři a horizontální tlak zadržuje na každé straně šest opěrných pilířů.

Podle Rejtových plánů v letech 1540 - 47 zaklenul mistr Mikuláš lodi složitou krouženou klenbou se vzorem vzájemně se přesahujících růžic.

V roce 1555 byla při západní straně přistavěna kruchta. Původní stanová střecha byla snesena roku 1732 a nahrazena nízkou valbovou střechou. Na konci 19.století došlo k rekonstrukci celého chrámu podle původního stavu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika