mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Lochovice

GPS: 49°51'29.019"N, 13°58'25.399"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 23239/2-430Lochovice - mohylník

Na návrší Koncipudy, severozápadně od Lochovic se nalézají zbytky mohylového pohřebiště se žárovými hroby mohylové kultury střední doby bronzové. Mohyly měly kamennou konstrukci.

Jen kousek severovýchodně od tohoto pohřebiště, také na okraji Kočvarské plošiny, leží další mohylník z přelomu doby halštatské a laténské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika