mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem

GPS: 49°38'13.171"N, 14°50'56.798"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41811/2-98Louňovice pod Blaníkem - zříceniny kláštera

Roku 1149 byl založen želivským opatem Gotšalkem na území dnešních Louňovic pod Blaníkem ženský premonstrátský klášter jako protějšek mužského premonstrátského kláštera na Želivi. Klášter v Louňovicích byl v roce 1420 vypálen husity a jediným objektem, který přetrval zkázu kláštera a v pozměněné podobě se dochoval dodnes je původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Předpokládá se, že stál u bývalé západní brány vedoucí do areálu kanonie. Ve 2.polovině 17.století byl kostel zbarokizován, zaklenut a doplněn kryptou.

Zbytky klášterních staveb a laické klášterní pohřebiště byly zjištěny archeologickým výzkumem východně od kostela v prostoru domů čp.20, 21, 22 a 39. Pozůstatkem kláštera je také masivní kamenná zeď bývalého objektu čp.19 v ulici Jana Žižky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika