mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Muzlov

GPS: 49°39'40.634"N, 16°29'5.052"EMuzlov - zřícenina kaple

Kaple stála zhruba uprostřed vesnice Muzlov, která byla po roce 1948 zbořena kvůli rozšíření ochranného pásma Brněnského vodovodu. Ze vsi se dochoval pouze jediný dům a kaple, ze které se postupně stala zřícenina.

Stavba kaple je datována do počátku 19.století a okolo roku 1860 byla dostavěna. Zasvěcena byla misionáři sv.Františku Xaverskému. Věž postavená na čtvercovém půdorysu stála v čele kaple, v polovině její výšky byla římsa. Věž završuje zvonová věžička s cibulovou bání na svém vrcholu. Skrz věž je přístupný interiér kaple, která je polygonálně ukončena.

Z kaple se postupně ve 2.polovině 20.století stala zřícenina. Roku 1956 byl interiér vandalsky poničen. Dochoval se pouze zvon a sochy Panny Marie Lurdské a sv.Josefa, které jsou deponovány v Březové nad Svitavou. Ze stavby na počátku 21.století zůstaly pouze části obvodových zdí a věž, vše se ztrácelo v hustě zarostlém náletovém porostu.

V posledních letech je kaple opravována a náletové porosty mýceny. V současné době je obnoveno obvodové zdivo do původní výšky, zajištěna je věž s obnovenou římsou. Interiér kaple je zbaven destrukce a v těsném sousedství kaple je postaven křížek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika