mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Radonice nad Ohří

GPS: 50°22'47.669"N, 13°55'10.726"ERadonice nad Ohří - opevněný dvorec

V Radonicích nad Ohří, v místech dnešního kostela Povýšení sv.Kříže a hřbitova, stával opevněný dvorec.

Již na konci 10.století zde vznikl knížecí dvorec s přilehlou vsí. Dvorec byl archeologicky prozkoumán a zdá se, že nejstarší fáze dvorce nebyla opevněna. Uprostřed areálu byl z 11.století zbudován kostel a doložena je kovářská výroba. Mezi léty 1143-48 věnoval kníže Vladislav II. dvůr se vsí premonstrátům. Ti jej koncem 12.století opevnili pomocí až 3m hlubokého a 6m širokého příkopu. Zeminou vytěženou z příkopu byl zarovnáno a vyvýšeno středové plató, na kterém byl postaven nový kostel. V závěru 13.století bylo panstvé přeneseno do nedaleké Peruce. Příkop byl postupně zanášen a patrně v následujícím století vznikl okolo kostela hřbitov.

Roku 1905 byl kostel zbořen a na jeho místě postaven v roce 1907 v novogotickém slohu nový. V dnešních časech je z bývalého opevnění patrný pouze zhruba o 3m vyvýšený okrouhlý prostor ohraničený krátkým svahem. V místech zaniklého příkopu povětšinou vedou zpevněné komunikace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika