mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Stará Boleslav

GPS: 50°11'40.659"N, 14°40'20.574"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18096/2-2014Stará Boleslav - Basilika sv.Václava

Basilika byla od počátku zamýšlena jako mauzoleum nad hrobem světce. Založil ji kníže Břetislav I. kolem roku 1042. Kostel sv.Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl sv.Václav zavražděn, byl pojat do nové stavby. Stavba byla dokončena roku 1052.

Stavba o půdorysu trojlodní románské basiliky si uchovala původní stavební dispozici i se základy obou věží při západním průčelí. Jejím středem je románská krypta uchovávající původní hrob sv.Václava. Východní část s hrobem je starší, západní část následovala asi o půl století později. Levá boční loď je zakončena Knížecí kaplí a jejím předchůdcem mohl být původní kostel sv.Kosmy a Damiána. Pravá boční loď je zakončena kaplí Sv.Pěti bratří. Kostel utrpěl za husitských válek. Opravy začaly ještě v 15.století a protáhly se až do konce 16.století, kdy byly boční lodě opatřeny novou renesanční klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Z 15.století pochází bohatě profilovaný portál na jižní straně. V letech 1639-1640 kostel poničilo švédské vojsko, které si u něj zřídilo opevněný tábor. Jedna z věží byla odbourána, aby na ní mohla být umístěna děla, basilika byla proměněna ve stáj pro koně. Při ústupu Švédů byl kostel zapálen. K obnově došlo až po skončení třicetileté války. Hlavní loď a Knížecí kaple tehdy dostaly dnešní klenbu a zbylá věž byla ukončena cibulovitou střechou s lucernou. K dalším opravám došlo ve 20.letech 20.století. V roce 2002 byla zahájena revitalizace areálu kolem kostela s následnou obnovou této NKP.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika