mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Křeničná

GPS: 49°45'25.68"N, 14°25'22.736"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 30580/2-246



Stará Živohošť - kostel sv.Fabiána a Šebestiána

Kostel stál na ostrohu nad meandrem Vltavy. Po napuštění Slapské přehrady zůstal jen těsně nad hladinou. Postaven byl před rokem 1271. Poté byl goticky přestavěn ve 14.století. Další přestavba byla provedena v novorománském slohu. Na přelomu 80. a 90.let 20.století přišel o věžičku. Nějaký čas poté ležela na hřbitově u kostela. Opraven byl roku 2003 a opravován je i v současné době.

Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu s obdélníkovým presbytářem a čtvercovou sakristií na severní straně. Západní strana lodi je ukončena třemi mohutnými opěráky, dva další opěráky jsou podél jižní strany. Na jižní straně lodi jsou patrné zazděné románské arkády a malé okýnko. Na východní straně presbytáře jsou zazděná gotická okýnka. Loď kostela je plochostropá, presbytář je sklenut polem křížové a polem obkročné klenby. V severozápadním rohu hřbitova stojí zděná zvonice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika