mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Katastrální území: Svatá Kateina

GPS: 49°19'48.300"N, 16°36'48.120"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33787/7-616Svatá Kateřina - kostel

Na skalnatém ostrohu v severní čísti obce stojí pozdněgotický kostel sv.Kateřiny. Podle tradice v jeho místech vztyčili Cyril s Metodějem kříž, aby potřeli místo pohanského kultu s obětním kamenem. Poté zde stál dřevěný kostelík. Není jisté, zda dnešní kostel pochází z přestavěné stavby, či zda byl nově postaven. Jeho dnešní podoba vznikla na konci 15.století.

Kostel je třílodní stavba obdélného půdorysu ukončená polygonálním presbytářem. Na severní straně k presbytáři přiléhá obdélná sakristie a na jižní straně drobná zvonice. Loď je zastřešena sedlovou střechou s hambalkovým krovem, kněžiště má střechu jehlanovitou, sakristie pultovou a zvonice stanovou. Hlavní i boční lodě jsou zaklenuty křížovou žebrovou klenbou. V západní části se nachází kruchta, prostor pod ní je zaklenut také křížovou žebrovou klenbou. V presbytáři se nachází jedno polem křížové žebrové klenby se svorníkem ve vrcholu a jedním polem žebrové klenby nad pěti stranami oktogonu, také se svorníkem ve vrcholu. Vstup do kostela vede pravoúhlým kamenným portálem dekorovaným pruty v ostění i kladí, přístupným po schodišti půlkruhového půdorysu. Čelní fasáda je členěna vysokým soklem ukončeným římsou přibližně v úrovni paty portálu, a další římsou nad portálem. Na pravé straně průčelí vystupuje z fasády válcová hmota ukrývající šnekovité schodiště na kůr s jedním okénkem. Dvě konzole na levé straně jsou snad pozůstatkem zaklenuté předsíně. Na jižní straně kostela se vedle středního opěrného pilíře nachází druhý vstup s hrotitým záklenkem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika