mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Drnek

GPS: 50°12'8.892"N, 13°57'12.406"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14427/2-4060Svídna - zaniklá ves

Na Slánsku, se nedaleko vesnice Drnek dochovaly pozůstatky středověké vesnice Svídna. Vesnice byla založena na ploše 4ha na zcela rovné ploše na terénní hraně nad potokem. Vesnice je dobře známa díky archeologickému výzkumu. Vesnice je v písemných pramenech poprvé zaznamenána vk roku 1382. Její vznik se ale předpokládá již na konci 13.století, vesnice zanikla někdy kolem přelomu 15. a 16.století.

Centrum vesnice tvořila obdélná náves i délce 156 a šířce 39m. Náves lemovalo 14.parcel, které byly uzavřeny obvodovými zdmi. V přední části parcel stály obytné a hospodářské budovy a vzadu se nacházely zahrady. Pravidelný půdorys vsi i jednotlivých parcel je dokladem jednorázového založení. Východní část vsi zaujal vrchnostenský dvůr s podsklepenými budovami. Budovy i ohradní zdi byly postaveny z místní opuky.

Brzký zánik a lesní poloha v odloučeném území způsobily, že se do dnešních dnů dochovaly reliéfní stopy po ohradních zdech a budovách, v místech podsklepení jsou výrazné terénní deprese. Škoda, že jedinečně dochované relikty poškozují lesní práce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika