mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Katastrální území: Lednice na Moravě

GPS: 48°48'51.109"N, 16°48'45.868"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46546/7-1343

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 216Minaret

Na břehu Zámeckého rybníka, v ose Lednického zámku stojí vyhlídková stavba, věž, kterou lze považovat za nejstarší rozhlednu na našem území.

Její stavba byla realizována mezi lety 1797 - 1802 v nákladu téměř milionu zlatých. O jejím vzniku se uvažuje jako o knížecím vzdoru, neboť nejdříve nebylo Liechnsteinům povoleno vystavět kostel a proto se rozhodli pro symbol islámu. Místo, kde byl Minaret stavěn, bylo bažinaté, proto muselo být před vlastní stavbou zpevněno pomocí pěti set 17m dlouhých pilotů, nad kterými byla vystavěna plošina z 96 kmenů pospojovaných železnými sponami. Spodní část objektu tvoří patrová hranolová budova, kterou v přízemí prolamuje dvanáct arkád. V patře se nachází celkem osm místností zdobených bohatými maureskami a s exponáty Liechtensteinové exotické sbírky. Nad římsou se pak nachází dvanáct věžiček. Samotná věž se tyčí do výšky téměř 60m a disponuje postupně třemi vyhlídkovými ochozy, které jsou přístupné pomocí spirálovitým kamenným schodištěm. Nad každým z ochozů má věž o trochu menší půdorys.

Minaret je přístupný po celý rok s výjimkou zimních měsíců a vstup je zpoplatněn poměrně vysokým vstupným. Rozhled míří především na rozsáhlý parkový areál, ale vidět jsou i kopce v dáli, především pak vrch Děvín s pravěkým hradištěm a zříceninou hradu Děvičky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika