mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kolín

GPS: 50°1'50.113"N, 15°12'5.934"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 13955/2-791Práchovna

V Kolíně, na protějším břehu oproti historickému jádru města, stojí gotická věž předsunutého městského opevnění využívaná dnes i jako rozhledna. Věž byla pravděpodobně postavena v 15.století, první zmínky o ní pochází z let 1448 a 1497.

Věž stojí na tzv. Zálabské skále, zvýšeném prostoru, který mohl ohrožovat vedlejší (již zaniklý) most i samotné město. Do systému opevnění Zálabské skály patřily kromě věže i hradby, které se dochovaly jen v nevýrazných terénních reliktech. Za třicetileté války byla využívána jako pozorovatelna, později v 18.století zde byl skladován střelný prach, podle tohoto využití získala své dnešní jméno. Střídavě pustla byla opravována, což je doloženo dobovou ikonografií. Ještě na počátku 19.století byla věž obydlena, ale brzy poté opět zpustla.

Kolem roku 1945 bylo projektováno nové zastřešení a využití jako rozhledna, k tomu však nedošlo. Koncem století přišla o střechu a byla volně přístupná. V roce 2006 byla opravena, osvětlena a bylo do ní vestavěno dřevěné schodiště. Tím byla zpřístupněna vyhlídka a věž dnes slouží jako rozhledna.

Přístupná je v sezoně od květena po říjen, první a třetí pátek v měsíci. Za vstup se platí nevelké vstupné. Přístup lze dojednat i v Městském informačním centru.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika