Použitá literatura:

Čižmář M.: Encyklopedie hradišť na Moravě, Libri, 2004
Čtverák V., Lutovský M., Slabina M., Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, 2003
Droberjar E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Libri, 2002
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, 2000
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky I, Libri, 2002
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky II, Libri, 2005
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky III, Libri, 2008
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky IV, Libri, 2011
Fišera Z.: Skalní hrady zemí koruny české, Libri, 2004
Fišera Z.: Encyklopedie městských bran, Libri, 2007
Gojda M.: Archeologie krajiny (Vývoj archetypů kulturní krajiny), Academia, 2000
Janoška M.: Nejkrásnější vodopády České republiky, Academia, 2009
Klápště J.: Proměna českých zemí ve středověku, Lidové noviny, 2005
kolektiv autorů: (ed. Neústupný E..) Archeologie pravěkých Čech 4 - Eneolit, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2008
kolektiv autorů: (ed. Jiráň L.) Archeologie pravěkých Čech 5 - Doba bronzová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2008
kolektiv autorů: (ed. Venclová N.) Archeologie pravěkých Čech 6 - Doba halštatská, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2008
kolektiv autorů: (ed. Venclová L.) Archeologie pravěkých Čech 7 - Doba laténá, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2008
kolektiv autorů: Castellologica bohemica 3-, Archeologický ústav AV ČR, Praha 1993 - 2010
kolektiv autorů: Encyklopedie Českých tvrzí I.díl, Argo 1997
kolektiv autorů: Encyklopedie Českých tvrzí II.díl, Argo 2000
kolektiv autorů: Encyklopedie Českých tvrzí II.díl, Argo 2005
kolektiv autorů: Dějiny staveb 2007, Klub Augusta Sedláčka, 2007
kolektiv autorů: Památky středních Čech 7/1 - , Práh, 1992 -2012
kolektiv autorů: Průzkumy památek, NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 1998-2011
kolektiv autorů: Zprávy památkové péče, Národní památkový ústav, 1996 - 2012
kolektiv autorů: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Národní památkový ústav, 1998
Kosmova Kronika česká, Svoboda, 1972
Kuna M. a kolektiv, Nedestruktivní archeologie, Academia, 2004
Lutovský M.: Hroby předků, Academia, 1996
Lutovský M., Po stopách prvních Přemyslovců I., Libri, 2006
Lutovský M., Po stopách prvních Přemyslovců II., Libri, 2007
Lutovský M., Po stopách prvních Přemyslovců III., Libri, 2008
Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2001
Lutovský M., Smejtek L. a kol.: Pravěká Praha, Libri, 2005
Matoušek V., Jenč P., Peša V.: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Libri, 2005
Nouza J.: Rozhledny Čech, Moravy a Slezka, 555, 1995
Nouza J.: Rozhledny na prahu 21.století, 555, 2003
Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie motravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 2001
Procházka R.: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, AÚ AVČR Brno, 2009
Razím V. a kolektiv: Přemyslovské Křivoklátsko, Národní památkový ústav ÚOP středních Čech v Praze, 2010
Turek R.: Čechy na úsvitě dějin, Academia, 2000
Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2002
Sučková K., Abušinov R.: Staroslovanské hrady, K.Sučková, 2005
Waldhauser J.: Archeologické nemovité památky Mladoboleslavska, Mladá Boleslav, 2001
Waldhauser J.: Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, 2001
Waldhauser J.: Encyklopedie Keltů v Čechách dodatky, Libri, 2007
Žemlička J.: Čechy v době knížecí, Nakladatelství Lidové noviny, 2002

internetové stránky: www.hrady-zriceniny.cz, www.rozhlednyunas.cz, www.mapa.hvezdarna.cz, www.volny.cz/libomysl

Rejstříkové čísla kulturních památek: www.monumnet.npu.cz

Rejstříková čísla přírodních památek : drusop.nature.cz