mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 7
Katastrální území: Bubeneč

GPS: 50°6'16.555"N, 14°24'50.253"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40595/1-1560Hrad v Královské oboře v Bubenči

Dochovaný novogoticky přestavěný hrad na hraně hřebenu nad Stromovkou. Hrad se poprvé zmiňuje roku 1319. Za jeho stavitele se pokládá Přemysl Otakar II., který ho založil spolu s Královskou oborou. Hrad příslušel k Pražskému hradu, proto se o něm mnoho písemných údajů nedochovalo.

Poloha hradu nebyla z obranného hlediska vybrána nejlépe. Nebyl postaven na konci ostrožny, ale na jejím počátku. Na severní straně předstupoval před zeď obory a na východě s ní lícoval. Jednodílný hradní areál měl podélný, na západě polookrouhlý a na východě pravoúhlý půdorys. Předpokládá se, že hrad původně zajišťoval i příkop. Dnešní situace je zcela jiná, především západní strana je domodelována nasypáním terasy. Hlavní budova byla dvouprostorová.

Hrad byl radikálně přestavěn za Vladislava Jagelonského. Stavbu prováděla huť Benedikta Rejta v letech 1495-96. Postavili zděný arkádový ochoz, nakoso postavenou schodišťovou věž v západním nároží a dochovaná okna. Schodišťová věž v té době zřejmě výšku arkád nepřevyšovala.

Za Rudolfa II. byl arkádový ochoz obezděný či nahrazený do dneška dochovaným.

Koncem 18.století byl označen jako pustý, až byl v letech 1803-21 novogoticky přestavěn. Jednalo se o jednu z nejstarších romantických přestaveb v české architektuře. Při této přestavbě byly stmeleny i budovy hradního příslušenství a okrouhlé věže na sever od jádra. Na vedutě Prahy z doby okolo roku 1538 jsou vyobrazeny tři vysoké věže. Na pozdějším Vratislavském prospektu Prahy z roku 1562 jsou také, ale již ve snížené podobě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika